Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4731/KH-UBND   Ngày ky´: 31/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch  
Tệp đính kèm:
DT16818-1667177015231-37083719.doc
DT16818-1667177015231-37083719_converted(31.10.2022_13h40p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh