Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6507/KH-UBND   Ngày ky´: 29/11/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  
Tệp đính kèm:
DT19840-1638088385739-18420413_vominhtam-28-11-2021_17h11p57.doc
DT19840-1638088385739-18420413_vominhtam-28-11-2021_17h11p57_converted(29.11.2021_09h03p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh