Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1170/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh  
Tệp đính kèm:
DT3978-1647826728391-33669441.doc
DT3978-1647826728391-33669441_converted(23.03.2022_09h08p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc