Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2069/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v thông tin về Chỉ số Năng lực canh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI).  
Tệp đính kèm:
CVUB 2069_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh