Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2667/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/07/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT10235-1688115436087-96264405.doc
DT10235-1688115436087-96264405_converted(03.07.2023_10h02p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung