Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 850/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ và Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3329-1678334852669-64299139.doc
CVUB850_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ