Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1953/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V.v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.  
Tệp đính kèm:
Cong van de nghi So TNMT tham muu QĐ công bố(letiendung)(05.06.2020_14h39p44).doc
Cong van de nghi So TNMT tham muu QĐ công bố(05.06.2020_16h04p17)_signed.pdf
1183-qd-btnmt_Signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh