Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 333/KH-UBND   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V.v hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB333_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn