Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 678/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2656-1677482810309-70063911_nnminh-27-02-2023_20h20p29.docx
DT2656-1677482810309-70063911_nnminh-27-02-2023_20h20p29_converted(28.02.2023_09h46p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa