Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 396/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: V/v bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 396_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa