Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2188/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 22/06/2020  
  Trích yếu: V/v kiểm tra làm rõ điều kiện nhận chuyển nhượng dự án cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 1A theo quy định.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2188_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam