Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1009/KH-UBND   Ngày ky´: 12/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội thảo “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đườngđổi mới và phát triển”  
Tệp đính kèm:
DT3469-1646976124366-28609869.doc
DT3469-1646976136633-84482592.pdf
DT3469-1646976600171-46223935.doc
DT3469-1646976124366-28609869_converted(12.03.2022_21h10p58)_signed.pdf
CHUONG TRINH(12.03.2022_21h16p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào