Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT138-1641289365721-15286142_nguyendinhtuan-13-01-2022_22h24p36.doc
DT138-1641289365721-15286142_nguyendinhtuan-13-01-2022_22h24p36_converted(16.01.2022_18h02p12)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 46(16.01.2022_18h24p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh