Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 947/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Phương án và kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 947_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh