Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 335/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT9531-1687160725299-98464613_nguyenthithanhbinh-21-06-2023_09h31p58.doc
DT9531-1687160725299-98464613_nguyenthithanhbinh-21-06-2023_09h31p58_converted(23.06.2023_09h44p14)_signed.pdf
DT9531-1687160731024-08764802.doc(23.06.2023_14h16p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương