Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 80/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/01/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT945-1674012248516-24165233.doc
DT945-1674012248516-24165233(24.01.2023_09h31p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh