Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 184/TTr-UBND   Ngày ky´: 18/10/2022  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo 02 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KEM THEO TTR 184.pdf
TTRUB184_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa