Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 296/TB-VPUB   Ngày ky´: 12/10/2020  
  Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9/2020.  
Tệp đính kèm:
DT4045-1602235083554.docx
DT4045-1602235083554(12.10.2020_09h22p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào