Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2254/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/12/2021  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt bổ sung nội dung điểm cộng và điểm trừ vào tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19922-1638236763564-73735702.doc
DT19922-1638236763564-73735702_converted(01.12.2021_10h42p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc