Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1678/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Công điện hỏa tốc số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT5871-1650524324989-46803376.docx
DT5871-1650524402227-37670654.docx
DT5871-1650524324989-46803376_converted(21.04.2022_16h55p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào