Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3653/KH-UBND   Ngày ky´: 22/08/2022  
  Trích yếu: V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT12984-1660894598076-55329524.pdf
DT12984-1660894598322-21428567.docx
DT12984-1660894598322-21428567(22.08.2022_15h53p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến