Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 50/BC-UBND   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3047-1678063629279-75453054_nnminh-06-03-2023_08h10p47.docx
DT3047-1678063629279-75453054_nnminh-06-03-2023_08h10p47_converted(06.03.2023_09h52p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình