Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 916/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 916_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh