Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6983/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT21455-1640231431562-55008952.doc
DT21455-1640231431562-55008952(24.12.2021_07h47p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc