Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 20/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5995-1650685171781-56947813.doc
DT5995-1650685171781-56947813_converted(25.04.2022_09h07p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh