Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 487/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/04/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.  
Tệp đính kèm:
DT6185-1650965061443-15558538_vominhtam-27-04-2022_08h05p13.doc
DT6185-1650965061443-15558538_vominhtam-27-04-2022_08h05p13_converted(27.04.2022_17h01p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh