Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5402/KH-UBND   Ngày ky´: 09/12/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường”  
Tệp đính kèm:
DT19382-1670467019449-72176841.doc
DT19382-1670467019449-72176841_converted(09.12.2022_13h49p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam