Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 738/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ  
Tệp đính kèm:
DT2496-1645584828970-54129186_nnminh-24-02-2022_14h05p45.docx
DT2496-1645584828970-54129186_nnminh-24-02-2022_14h05p45(24.02.2022_14h30p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa