Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5667/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/12/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20592-1672116880500-40223570_nnminh-27-12-2022_17h15p11.doc
DT20592-1672116880500-40223570_nnminh-27-12-2022_17h15p11_converted(28.12.2022_10h02p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung