Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1999/UQ-UBND   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v giấy ủy quyền của Chủ tịch Trần Quốc Nam cho Phó Chủ tịch Phan Tấn Cảnh  
Tệp đính kèm:
1999 UQ_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Bảo Ninh