Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 532/KH-UBND   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2123-1676541427373-09483155.doc
DT2123-1676541427373-09483155(17.02.2023_09h50p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến