Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3993/KH-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14279-1663037898898-18262038.doc
DT14279-1663037898898-18262038(14.09.2022_10h25p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến