Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3241/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3241_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung