Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3822/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3822_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung