Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5286/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19047-1669969577641-05535436_nguyendinhtuan-03-12-2022_18h04p00.doc
DT19047-1669969577641-05535436_nguyendinhtuan-03-12-2022_18h04p00_converted(05.12.2022_07h42p28)_signed.pdf
364_TB-VPCP_29112022_2-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc