Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 720/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: Về việc công tác điều hành giá năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2531-1645601980433-15090097.pdf
DT2531-1645602402019-60702626_nnminh-24-02-2022_08h15p54.doc
DT2531-1645602402019-60702626_nnminh-24-02-2022_08h15p54_converted(24.02.2022_09h06p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh