Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1635/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1635_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào