Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2511/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/06/2022  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT8650-1654739652715-85553907.pdf
DT8650-1654739609305-63692234_nguyendinhtuan-09-06-2022_14h37p34.doc
DT8650-1654739609305-63692234_nguyendinhtuan-09-06-2022_14h37p34(09.06.2022_16h48p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh