Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5456/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT19607-1670829313709-42743804.doc
DT19607-1670829313709-42743804_converted(14.12.2022_13h58p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến