Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1073/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/08/2023  
  Trích yếu: Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng  
Tệp đính kèm:
DT13035-1692055234901-73801074.doc
DT13035-1692055234901-73801074_converted(15.08.2023_10h49p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung