Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 342/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/06/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9157-1655377814903-10577932.doc
DT9157-1655377814889-40668412(19.06.2022_22h27p49)_signed.pdf
DT9157-1655377814903-10577932.doc(20.06.2022_10h11p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín