Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 159/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/02/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1696-1675928790144-63908261.doc
DT1696-1675928790144-63908261_converted(10.02.2023_15h54p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn