Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 812/CTR-UBND   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT3090-1678088423457-36019833_nguyenthithanhbinh-07-03-2023_09h39p26.docx
DT3090-1678088423457-36019833_nguyenthithanhbinh-07-03-2023_09h39p26(08.03.2023_10h35p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình