Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1995/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/06/2020  
  Trích yếu: V.v đồng ý chủ trương tổ chức ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6/2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB1995_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thụy Ngọc Vân