Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3828/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
DT3671-1602491312404.doc
DT3671-1602491312404(13.10.2020_16h24p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh