Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2168/KH-BCĐ   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.  
Tệp đính kèm:
KHUB 2168_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương