Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 477/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/08/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt bộ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13453-1661824565611-23594909.doc
DT13453-1661824565611-23594909_converted(31.08.2022_08h55p58)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường