Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1454/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh, thay đổi một số nội dung tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu liên hợp chế biến các sản phẩm muối cao cấp và muối iốt tại xã Phước Nam và xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần sản xuất và chế biến muối BIM đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/5/2009.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1454_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào