Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5848/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/10/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 10 năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT17753-1635256127751-87717473.doc
DT17753-1635256127751-87717473(27.10.2021_09h38p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc