Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6481/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/11/2021  
  Trích yếu: V/v ứng dụng công nghệ thông tin xác thực định danh cá nhân trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT19781-1637901606870-67601533_lehuyen-27-11-2021_11h47p58.docx
DT19781-1637901606870-67601533_lehuyen-27-11-2021_11h47p58(27.11.2021_12h29p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương